Reservationer och ångerrätt

Reservationer

Allergier hos kund
Samtliga av våra produkter tillverkas på samma yta och kan därför innehålla allergena ämnen eller spår av allergena produkter. Har du allergier av något slag, behöver du själv avgöra om du kan göra en beställning hos oss. För produktbeskrivningar av våra varor, vänligen se hemsidan för aktuell information.

Slutförsäljning
Vi är ett småskaligt hantverksbageri och måste därför reservera oss för eventuell slutförsäljning av ett eller flera erbjudanden. Att vara upplagd som kund, ger ej rätten till att få lägga en garanterad beställning. Vi tillämpar konceptet först till kvarn. Konceptet innebär att du som kund kan öka din chans till leverans genom att lägga en tidig beställning.

Utebliven varuleverans till bageriet
Vid eventuell utebliven varuleverans till bageriet, vilken skulle göra att någon eller någon vara inte kan produceras i bageriet, tar vi oss rätten att ersätta råvaran med en annan råvara. Vid eventuella större förändringar i din order kommer du att meddelas detta på förhand, samt kommer att erhålla någon typ av kompensation.

Force Majeure
Vi reserverar oss för utebliven leverans i händelse av myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, ny lagstiftning, arbetsrättslig konflikt, krig eller krigsfara, större störning av allmän ordning, sabotage, extrema väderförhållanden, brand, explosion, naturkatastrof, olyckshändelse eller annan omständighet utanför bageriets kontroll och som bageriet inte skäligen kunnat övervinna eller förutse ska bageriet ha rätt att frånträda sina skyldigheter i det avtal som vid kundbeställning blivit gällande. Vid sådan händelse ska bageriet ej stå skadeståndsskyldig vid skada som kunden haft.

Sjukdom
I händelse av sjukdom eller olycksfall, vilket medför svårigheter att leverera ut bokade produkter, meddelas beställande kunder snarast möjligt sms och/eller mail. Beställningen kommer i samband med detta att hävas och blir inte innestående. Lagd beställning kommer att annulleras och behöver bokas om, såvida kund önskar göra en ny beställning till annat tillfälle.

Leveransförsening
Uppstår en leveransförsening som beror på händelse utanför bageriets eller leveransbudets kontroll, ska inte bageriet anses var ansvarig för skada som beror på sådan leveransförsening. Vid sådan händelse har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från bageriet såvida inte annat särskilt avtalats mellan bageriet och kunden eller bestämmelse som följer av tvingande lag.

Ångerrätt för kunder

När du har bokat din beställning och erhållit en beställnings- och leveransbekräftelse via mail går köpet ej att häva av dig som kund. Detta eftersom vi endast bakar efter beställning och anpassar våra inköp och vår tidsplanering efter de beställningar som kommer in.
Vänligen observera att köp av mat via Internet är ett undantag från distansavtalslagen. Därför gäller inte ångerrätten när din beställnings- och leveransbekräftelse har skickats till dig via e-post.
Vi har ingen skyldighet att ersätta en bokad men ej uthämtad leverans som du som kund själv oavsett anledning väljer att avboka eller inte mottaga.

Behöver du hjälp eller få kontakt

Kontakta oss på {email} för frågor om leverans.