KUNDAVTAL

INNEHÅLL

 1. Allmänt
 2. Fullgörande
 3. Kundvillkor, lagring och sekretess
 4. Beställningsvillkor
 5. Betalningsvillkor
 6. Priser och lägsta ordervärde
 7. Leverans
 8. Reservationer
 9. Ångerrätt för kunder
 10. Övrigt
 11. Kontaktuppgifter till företaget

1) ALLMÄNT

Bjärreds Hantverksbageri är ett leveransbageri som bedriver småskalig tillverkning samt distanshandel med färska bageriprodukter.

Bageriets produkter förhandsbeställs av kunder via hemsidan bjärredshantverksbageri.se.

När du genomför din beställning, accepterar du även bageriets köpvillkor vilka följer i detta avtal.

2) FULLGÖRANDE

Bageriet påbörjar fullgörande av detta avtal när du som godkänd kund får bageriets mail innehållandes beställnings- och leveransbekräftelse. Bageriet har fullgjort sin del av detta avtal när du fått samtliga beställda produkter i din besittning.

Du som kund ingår i samband med mottagen beställningsbekräftelse via mail ett distansavtal med Bjärreds Hantverksbageri. Du som kund har fullgjort din del av detta avtal när du erlagt fullgod betalning och mottagit din leverans av i förväg beställda produkter i enlighet med din lagda beställning.

3) KUNDVILLKOR, LAGRING OCH SEKRETESS

Du förbinder dig ej till några framtida köp eller andra förpliktelser genom att registrera dig som kund.

Vi välkomnar beställningar från både privatkunder och företagskunder.

Personer som inte har fyllt 18 år får ej lov att utan vårdnadshavares samtycke göra beställningar på hemsidan.

I de fall som Bjärreds Hantverksbageri efter din ansökan har registrerat dig som kund, samtycker du även till att dina kunduppgifter får sparas och behandlas av Bjärreds Hantverksbageri. Vi behandlar dina personuppgifter såsom dina kontaktuppgifter, betal- och orderinformation för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig och för att kunna hantera din beställning. Dina kunduppgifter kommer inte att användas i annat syfte än till att kunna fullfölja avtalet och kommer ej att lämnas ut till annan part annat än i följande syfte: Avtalspartner inom betalningstjänster i syfte att säkerställa fullgörande av avtalet.

Som personuppgiftsansvarig behandlar Bjärreds Hantverksbageri nödvändiga personuppgifter för att kunna fullfölja sin del av avtalet och leverera de produkter som parterna kommit överens om.

Kunduppgifter som lagras av bageriet:
-Namn
-Adress och mailadress
-Postnummer och postort
För företagskunder lagras även:
-Organisationsnummer
-Beställningsansvarig person

När du betalar din beställning via betalmetod Swish, behandlas dina personuppgifter i enlighet med betaltjänstens villkor.

Du som kund kan när som helst vid skriftig begäran välja att avregistrera dig och att få dina kunduppgifter hos Bjärreds Hantverksbageri raderade, med förbehåll för sådana uppgifter som krävs för att Bjärreds Hantverksbageri ska kunna upprätthålla god redovisnings- och bokföringssed.

4) BESTÄLLNINGSVILLKOR

Vi har ett varierat sortiment som kan ändras från vecka till vecka. De produkter som är beställningsbara ligger tillgängliga för beställning på hemsidan några dagar innan utleveransdagar.

Beställningar görs alltid via vår hemsida, om inget annat i förväg har överenskommits mellan parter.

De erbjudanden och de specialerbjudanden som marknadsförs på vår hemsida gäller så långt lagret räcker och med reservation för slutförsäljning.

Vänligen kontakta oss omedelbart om du har lagt en beställning med ändå inte har mottagit någon beställningsbekräftelse. Du är själv ansvarig för att ange en korrekt e-postadress.

5) BETALNINGSVILLKOR

Bjärreds Hantverksbageri tillhandahåller två typer av betalningslösningar: Swish och faktura för företag.

Vänligen notera att inga kontanta betalningar eller betalningar med konto- eller kreditkort kan accepteras.

Faktura tillhandahålls ej för privatkund, undantaget i händelse av tekniska fel med betalsystemet swish vilka Bjärreds Hantverksbageri i sådant fall inte kan påverka. I förekommande fall kan då betalning istället göras via en av bageriet utfärdad kundfaktura med tillhörande betalningsvillkor. Fakturan utlämnas vid aktuellt fall till kund i efterskott via mail/post.

För betalningsmetod swish för privatkund gäller:
Alla förbokade beställningar betalas av kund i samband mottagande av samtliga produkter i gjord beställning. Betalning ska ske omgående i samband med leverans/avhämtning.

För betalningsmetod faktura för företagskund gäller:
Betalningsvillkor för faktura är 15 dagar.

Vid försenad betalning utgår avtalad samt lagstadgad påminnelseavgift. Från förfallodag utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.

Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso för vidare åtgärder.

6) PRISER OCH LÄGSTA ORDERVÄRDE

Alla priser som anges på hemsidan är alltid inklusive 12% moms för livsmedel.

I händelse av utleverans av bageriprodukter ingår alltid kostnadsfri leverans till kundadressen.
Aktuella produktpriser redovisas på vår hemsida.

Lägsta ordervärde per beställningstillfälle på hemsidan varierar utifrån om köp görs av privatkund eller företagskund, samt utifrån betalningsmetod.

Lägsta ordervärde per beställningstillfälle för godkänd och registrerad privatkund med betalningsmetod Swish: 100 kronor.

Lägsta ordervärde per beställningstillfälle för godkänd och registrerad företagskund, betalningsmetod faktura: 800 kronor.

7) LEVERANS

Våra leveranser sker alltid enligt förutbestämda dagar och utifrån i förväg avtalade beställningar.

Aktuella leveransdagar och tider för leverans hittas på vår hemsida.

Det förekommer ibland att vi utför extra produktion utifrån speciella dagar/teman och vid förfrågningar.

I händelse av eventuell utleverans:
I händelse av eventuell utleverans använder sig leveransbud av de adressuppgifter som du har angett vid beställningen. Det är därför du som kund som är fullt ansvarig för att ange korrekta adressuppgifter och fullständiga kontaktuppgifter för leverans av din beställning, samt att bereda fri och framkomlig väg från gatan ända fram till dörr. I annat fall, har bud rätt att placera leveransen på av budet utvalt lämpligt ställe.

Vårt ansvar för leveransen avslutas vid avlämning av produkterna. Vid det tillfälle produkterna levereras till dig som kund, tar du därmed över det fulla ansvaret för leveransen. Vid regn eller dåligt väder föreslår vi att du ställer ut en låda med lock nära dörren där vi kan ställa leveransen för att skydda den från att bli stulen eller förstörd. Vi ersätter inte stulen leverans eller leverans som förstörts på grund av att den inte skyddats innan du tagit in den, eller om du inte omhändertagit leveransen tillräckligt väl.

Plocka in din leverans snarast möjligt och kontrollera att den överensstämmer med din lagda order, samt förvara dina varor i korrekt temperatur. Var noga med att inte bryta kylkedjan i de fall då du har beställt kylda produkter.

Om någon beställd vara skulle saknas i din beställning, vänligen kontakta oss snarast så att vi kan leverera ut den omgående, alternativt ersätta dig ekonomiskt.

8) RESERVATIONER

Allergier hos kund:
Samtliga av våra produkter tillverkas på samma yta och kan därför alltid innehålla allergena ämnen eller spår av allergena produkter. Har du allergier av något slag, behöver du själv avgöra om du kan göra en beställning hos oss. För produktbeskrivningar av våra varor, vänligen se hemsidan för aktuell information.

Slutförsäljning:
Vi är ett småskaligt hantverksbageri och måste därför reservera oss för eventuell slutförsäljning av ett eller flera erbjudanden. Vi tillämpar konceptet först till kvarn.
Utebliven varuleverans till bageriet:
Vid eventuell utebliven varuleverans till bageriet, vilken skulle göra att någon eller någon vara inte kan produceras i bageriet, tar vi oss rätten att ersätta råvaran med en annan råvara. Vid eventuella större förändringar i din order kommer du att meddelas detta på förhand, samt kommer att erhålla någon typ av kompensation.

Force Majeure:
Vi reserverar oss för utebliven leverans i händelse av myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, ny lagstiftning, arbetsrättslig konflikt, krig eller krigsfara, större störning av allmän ordning, sabotage, extrema väderförhållanden, brand, explosion, naturkatastrof, olyckshändelse eller annan omständighet utanför bageriets kontroll och som bageriet inte skäligen kunnat övervinna eller förutse ska bageriet ha rätt att frånträda sina skyldigheter i det avtal som vid kundbeställning blivit gällande. Vid sådan händelse ska bageriet ej stå skadeståndsskyldig vid skada som kunden haft.

Sjukdom:
I händelse av sjukdom eller olycksfall, vilket i sig medför svårigheter att leverera ut bokade produkter, meddelas beställande kunder snarast möjligt detta via sms, telefonsamtal och/eller mail. Beställningen kommer i samband med detta att hävas och blir inte innestående. Lagd beställning kommer att annulleras och behöver bokas om, såvida kund önskar göra en ny beställning till annat tillfälle.

Leveransförsening:
Uppstår en leveransförsening som beror på händelse utanför bageriets eller leveransbudets kontroll, ska inte bageriet anses var ansvarig för skada som beror på sådan leveransförsening. Vid sådan händelse har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från bageriet såvida inte annat särskilt avtalats mellan bageriet och kunden eller bestämmelse som följer av tvingande lag.

9) ÅNGERRÄTT FÖR KUNDER

När du har bokat din beställning och erhållit en beställnings- och leveransbekräftelse via mail går köpet ej att häva av dig som kund. Detta eftersom vi endast bakar efter beställning och anpassar våra inköp och vår tidsplanering efter de beställningar som kommer in.

Vänligen observera att köp av mat via Internet är ett undantag från distansavtalslagen. Därför gäller inte ångerrätten när din beställnings- och leveransbekräftelse har skickats till dig via e-post.

I samband med lagd beställning är du som kund medveten om kommande betalningsansvar. Vi har ingen skyldighet att ersätta en bokad men ej uthämtad leverans som du som kund själv oavsett anledning väljer att avboka eller inte mottaga.

Notera att Bjärreds Hantverksbageri i enlighet med vår rätt som säljare har rätt till ersättning utifrån gällande konsumentköplag om du avstår från att ta emot din bokning. Skulle du av någon anledning få problem med att avhämta eller ta emot en leverans, vänligen kontakta oss för en lösning.

Om du har upptäckt ett fel eller har ett klagomål angående mottagen vara, vänligen vänd dig snarast möjligt till oss med dina synpunkter. Du behöver höra av dig inom två månader från det att varan mottogs.

10) ÖVRIGT

De varor du köper av oss är avsedda för direktkonsumtion och får inte utan vårt tillstånd säljas vidare eller överlåtas till tredje part. Kontakta oss gärna om du önskar återförsälja våra produkter.

Bjärreds Hantverksbageri är ett leveransbageri utan fysisk butik (sluten verksamhet).

Bageriet ligger i ett villaområde. Om du som kund gör en avhämtning och besöker oss med bil, ombeds du om möjligt vänligen att parkera på annan lämplig adress. Tack för din förståelse.

11) KONTAKTUPPGIFTER TILL FÖRETAGET

Bjärreds Hantverksbageri
Starvägen 3
23737 Bjärred

bjarredshantverksbageri@gmail.com
bjarredshantverksbageri.se

Organisationsnummer: 198201262428

Personuppgiftsansvarig kundregister: Samma som ovan.

Godkänd för F-skatt
Momsregistrerad verksamhet
Livsmedelsregistrerat kök